Stimulus?

Stimulus.

Stimulus stimulus stimulus, stimulus stimulus stimulus stimulus stimulus stimulus stimulus stimulus.

Stimulus.

Business Obama’s Weekly Address For 2/7/09